OSP Glinnik Ochotnicza Straż Pożarna Glinnik

Historia

Rys historyczny OSP Glinnik.

Przed domem sołtysa wisiała wielka żelazna tarcza na topoli a na łańcuchu obok wisiał podłużny łom.
Kto z mieszkańców zauważył pożar biegł do tarczy i walił w nią łomem żeby cała wieś słyszała.
Ludzie biegli z narzędziami drabinami, łopatami, wiadrami aby ugasić żywioł.
Takie były początki straży pożarnej.

W roku 1928 staraniem Stanisława Świderka założono Ochotniczą Straż Pożarną w Glinniku II. Naczelnikiem Straży został Jan Woźniak z pobliskiej Dąbrowy, zastępcą Józef Wójciak syn Wojciecha a po nim Józef Wójciak syn Antoniego.
Opiekunami straży byli Stanisław Świderek syn Antoniego oraz jego szwagier Stanisław Pełka. Opiekunowie wspierali finansowo powstałą straż.
Nowo powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Glinniku dostawała wsparcie od OSP Rawy Mazowieckiej. Na potrzeby straży powiat rawski przekazał druhom z Glinnika sikawkę.
Stanisław Pełka opiekun straży a zarazem muzyk, który prowadził przed sprowadzeniem się do Glinnika orkiestrę w Moszczenicy założył w Glinniku II przy OSP orkiestrę dętą.
W 1932 roku przy dużej pomocy finansowej panów Pełki i Świderka powstała pierwsza remiza druhów OSP Glinnik. Nazywaną ją remizą na wodzie, gdyż powstała na potężnych słupach na wiejskiej sadzawce. Stały w niej niezbędne sprzęty strażackie, sikawki i węże.
OSP brała czynny udział w życiu publicznym wsi i gminy. Strażacy organizowali zabawy wiejskie a orkiestra dęta uczestniczyła we wszystkich uroczystościach państwowych i kościelnych, trzymali straż przy grobie Pana Jezusa od Wielkiego Piątku do Zmartwychwstania Pańskiego. Orkiestra grała w Spale u Prezydenta Mościckiego a nawet w Belwederze u Marszałka Piłsudskiego.
Po 1936 roku Naczelnikiem OSP w Glinniku został Józef Wójciak syn Wojciecha a po nim Józef Wójciak syn Antoniego.
W latach 1928-1939 do OSP Glinnik należeli Stanisław Pełka, Stanisław Świderek, Jan Woźniak, Stefan Woźniak, Władysław Michałowski, Józef Wójciak, Józef Wójciak, Motyl i Przytuła z Lubochni, Jan Seliga z Henrykowa, Paweł Wuls, Franciszek Pichola, Jan Pichola, Michał i Józef Świderkowie, Stanisław Świech, Stanisław Szulc z Dąbrowy, Józef Woźniak, Józef Spała, Michał Świderek, Stanisław Świderek, Władysław Wójciak, Stefan Stańdo, Stanisław Szczur, Józef Iskierka, Franciszek Wuls, Stanisław Wójciak, Stanisław Kubacki, Władysław Stańdo, Józef Stańdo.
Na początku II wojny światowej spalona została większa część wsi Glinnik oraz remiza OSP w Glinniku. Wielu strażaków zginęło i wielu przeszło do podziemia aby walczyć z Niemcami.
Po zakończeniu II wojny światowej sytuacja OSP była bardzo trudna. Spłonęła remiza oraz większość sprzętu do gaszenia. Pierwszym po wojnie Naczelnikiem OSP Glinnik został druh Franciszek Pichola.
W latach 50-tych władze komunistyczne zabroniły działalności gospodarczej. Z funkcji Naczelnika zrezygnował druh Pichola a jego obowiązki przejął Józef Wójciak. Niestety z tego okresu nie zachowały się żadne dokumenty.

Jak widać OSP w Glinniku miała swoje wzloty i upadki podyktowane sytuacją w kraju. Nie zmienia to faktu, że druhowie z Glinnika działają do dnia dzisiejszego i w czerwcu 2018 roku świętowali jubileusz 90-ci lecia powstania OSP Glinnik..

*Większość informacji na temat powstania i działalności OSP Glinnik jest z wiadomości i wiedzy pani Marii Haliny Gajewskiej oraz byłych druhów.